t
POZITIVNI SELF - ZA ŽIVOT BEZ NASILJA I STRAHA 

PROJEKAT "SELF"

Click here to edit subtitle

NVO FONDACIJA "ACO ĐURIČKOVIĆ"

POZITIVNI SELF - ZA ŽIVOT BEZ NASILJA I STRAHA 

ŠTA JE  PROJEKAT SELF ?

  • U skladu sa značenjem riječi SELF : "Slika o sebi", zadatak programa podrazumijeva formiranje pozitivne slike o sopstvenim kvalitetima, objektivne slike stvarnosti i realnih uslova za samoaktuelizaciju.

  • SELF je jedinstveni integrativni program duhovnog i tjelesnog oblikovanja i osnaživanja djece i omladine u kontekstu rodne ravnopravnosti i afirmativnog odnosa prema životu. PRVI PROJEKAT U CRNOJ GORI KOJI PUTEM KREATIVNIH RADIONICA OSLOBAĐA CILJNE GRUPE OD STRAHA, RAZVIJAJUĆI SIGURNOST, SAMOPOUZDANJE, VJEŠTINE SAMOODBRANE I AFIRMATIVNE STAVOVE PREMA ŽIVOTU.